lagsökning

lagsökningen

(-)(-)
Substantiv
ekonomi