justitieombudsman

justitieombudsmannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet justitieombudsman

  • "Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt som var justitieombudsman mellan 2008 och 2013, har fått ta del av de nya dokument som Uppdrag granskning fått tillgång till."
  • "– Jag förutsätter nu att man följer lagkraven och sköter det här bättre i framtiden, säger Per Lennerbrant som är justitieombudsman."
  • "Ny justitieombudsman från i höst blir Cecilia Renfors, hovrättslagman och fildelningsexpert."
  • "Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt och tidigare justitieombudsman, ska enligt ett pressmeddelande ” utreda om det har funnits några formella fel och brister i hanteringen och ledningen av det förändringsarbete som genomförts vid Riksrevisionen det senaste året ”."
  • "Det gäller även omröstningar i riksdagen om vem som blir ny justitieombudsman eller riksrevisor till exempel."
  • "– Barnkonventionen är alldeles för otydlig för att kunna vara en bra svensk lag, säger justitieombudsman Stefan Holgersson."
  • "Firandet anmäldes till justitieombudsman Nils-Olof Berggren."
  • "Nu riktar justitieombudsman Lars Lindstrand kritik mot Trafikverket för att uppgifterna inte lämnades ut skyndsamt."
  • "Nu riktar justitieombudsman Lars Lindstrand kritik mot Trafikverket för att uppgifterna inte lämnades ut skyndsamt."
  • "De protesterandes vrede har väckts av en rapport från Sydafrikas justitieombudsman, och som pekar på korruption kring presidenten."

Rim på justitieombudsman

Relaterat till justitieombudsman

jurist

domstolsförhandling

Diskussion om ordet justitieombudsman