professor

professorn
professorer
professorerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet professor på svenska?

Obestämd singular: professor
Bestämd singular: professorn
Obestämd plural: professorer
Bestämd plural: professorerna

Hur används ordet professor

 • "Petter Asp, professor i straffrätt, tycker att rättsväsendet kan ta lärdom av det som hänt, oavsett vad man tycker om utredningarna."
 • "Ingela Wadbring är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitet."
 • "Peter Pagh, professor i EU-rätt vid Köpenhamns universitet är mer förbehållsam och kallar domen för en traditionell lagstolkning :"
 • "Men eftersom Yedoma utgör en stor del av kuststräckan mot Norra ishavet, är jorden där dessutom utsatt för ökad våg- och vinddriven erosion, på grund av havsnivåhöjningen och den isfria sommarsäsongen som blir allt längre, säger Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid Stockholms universitet."
 • "– Jag har blivit inbjuden av professor Henry Levin på Columbia University i New York att samarbeta med honom och den forskargrupp han leder."
 • "” Hur svårt kan det vara? ” Installationsföreläsning av Kajsa-Mia Holgers på Chalmers, som blir adjungerad professor vid avdelningen för industriell kvalitetsutveckling samt Centre for Healthcare Improvement."
 • "Nu varnar forskaren Erik Ström, professor i kommunikationssystem, för spårningsapparnas tillförlitlighet."
 • "Börje Haraldsson, professor och överläkare vid Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset, är inte heller övertygad."
 • "professor i medie- och kommunikationsvetenskap"
 • "– Vi börjar förstå hur dessa ämnen påverkar oss människor och nu är det dags för politikerna att reagera, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet."
 • "- Fartyget är känt sedan 1970-talet men det är först nu som vi har fattat hur spännande det är, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola."
 • "Jag är stolt, säger Göran Broman, professor i strategiskt hållbar utveckling vid BTH."
 • "Nu handlar det om att få ut kunskapen om att kunskapen finns samlat; hur man kan förhålla sig till hela världens problem även när man är det lilla bolaget, säger Karl-Henrik Robért, professor i strategisk hållbar utveckling vid BTH."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det, sa Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH, när SVT Nyheter Blekinge skrev om åldersbedömningar i februari."
 • "– Målet är att vi åtminstone ska få 95 procents säkerhet, säger Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH."
 • "Däremot koncentrerar vi oss inte på att vuxna klassas som vuxna, säger Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH."
 • "Jana Revedin, konstnärlig professor i arkitektur och gestaltning vid BTH, vill träffa Karlskronaborna och höra vilka åsikter de har om stan."
 • "I tisdags tog Karlshamns kommun det slutgiltiga beslutet om att skriva på avtalet, ett beslut som nu Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, anser kan vara olagligt."
 • "Det var Per Eriksson, professor och före detta rektor för Lunds universitet, Lotta Antman ( SD ), Björn Fries, samhällsdebattör på vänsterkanten och prästen Valla Karlsson som diskuterade frågor kring situationen med EU-migranterna."
 • "– Vi jobbar med frågor som berör innovativ produktutveckling, hållbarhet, förändringsförmåga och beslutsstöd, säger Tobias Larsson, professor i maskinteknik vid BTH och föreståndare för den nya forskningsmiljön."

Ordet professor har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom generell
utbildning
generell

Vad betyder professor inom utbildning ?

ledare för ämne eller institution vid universitet; omfattar både undervisning och forskning

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Relaterat till professor (inom utbildning)

uttolkare

jurist

lärare

lärd

Ordet professor inom generell

Diskussion om ordet professor

Professor

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet Professor

 • "Professor : Beslutet kring Nord Stream 2 kan vara olagligt"
 • "Professor Mats Viberg tillträder sin nya tjänst den 1 september och kommer närmast från Chalmers."
 • "Professor Granhag vet vad vetenskapen och forskningen säger om det, och han är den främste i Sverige på det här området, säger Pia Lindström, försvarsadvokat."
 • "Professor Claes Wohlin väljs in i IVA:s avdelning för Informationsteknik, som är en av tolv avdelningar vid akademien."
 • "Professor Johan Rönnby har varit vetenskaplig ledare vid utgrävningarna vid Gribshunden sedan 2013 och beskriver det som tråkigt att samarbetet med Blekinge museum inte fungerade."
 • "Professor Tony Fletcher ska den 18 februari prata om de så kallade C8-studierna i USA, där man studerade effekterna på arbetare och befolkning vid en PFOA-fabrik i Ohio, USA."
 • "Professor K.C."
 • "Professor K.C."
 • "Professor kritiserar"
 • "Professor Leif Kullman vid Umeå universitet har granskat trädgränsen i de svenska fjällen i nästan 40 år och han har just avslutat forskning i Sälenfjällen."

Diskussion om ordet Professor

professor

professors
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder professor inom religion ?

someone who is a member of the faculty at a college or university

Möjliga synonymer till professor

 • prof [ education ]

Diskussion om ordet professor