läskarl

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder läskarl inom generell ?

man som ägnar sig åt läsning och studier snarare än åt praktiska göromål

Relaterat till läskarl

lärd

studium

Diskussion om ordet läskarl