insikt

insikten
insikter
insikterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet insikt på svenska?

Obestämd singular: insikt
Bestämd singular: insikten
Obestämd plural: insikter
Bestämd plural: insikterna

Hur används ordet insikt

 • "– Det är tråkigt att det gjorts en polisanmälan, men det måste vara någon som inte har insikt i vår bokföring som anmält oss."
 • "Att så många andra också drabbats har varit en jobbig insikt."
 • "Länsstyrelsen slår också fast att djurhållaren saknar förståelse för sitt ansvar som djurhållare och insikt i hur hundar och katter ska skötas."
 • "– Vi skulle önska att folk hade lite mer insikt i Miljöbalken och särskilt de biotopskyddade områdena för det är även småvatten och stenmurar i jordbrukslandskap som man också ska värna om, säger Karin Petersson, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen."
 • "Bland annat beskriver en läkare i Sölvesborg hur den anmälda läkarens agerande var nära att leda till att man missade en akut hjärnsynskada ( CVI ) och att läkaren ” saknar insikt kring sina kompetenser och begränsningar och detta utgör en stor fara för patientens säkerhet. ”"
 • "Då blir det en upplevelse som ger dig både kunskap och insikt om resande förr och det är det kunskapsvärdet som är svårt att se i de här båtarna, säger Claes Wollentz, indendent vid Statens maritima muséer."
 • "Tack vare appen, får nu socialen snabbare insikt i barnets situation och kan fortare ge den hjälp som behövs, och med appen som hjälpmedel känner sig barnen mer förstådda än tidigare."
 • "Vi är glada att man har kommit till insikt att vi ska göra nåt på den befintliga platsen för torgbyggnaden, säger Magnus Gärdebring ( M )."
 • "– Jag anser att det finns goda argument för att min klient inte hade insikt om sitt handlande vid gärningstillfället, säger advokaten Christer Holmqvist."
 • "Myndigheten skriver i sitt beslut att företaget ” saknar insikt i de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten ”."

Vad betyder insikt inom allmänt ?

En full förståelse av sambanden

Möjliga synonymer till insikt

Relaterat till insikt

kunskap

skicklighet

uppmärksamhet

studium

förnuft

förstånd

Diskussion om ordet insikt

 • - 2010-11-10

  bajs ja bajs ja bajs ja bajs ja bajs