folkbildning

folkbildningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet folkbildning

 • "– Antikrundan fungerar både som konsumentupplysning, som folkbildning och som underhållning."
 • "På tisdagen meddelade Harry Martinson-sällskapet att priset, det tredje i ordningen, tilldelas Föreningen Vetenskap och Folkbildning ( VoF ), som har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat."
 • "Varje vecka längtar de efter att träffas på en kurs där de lagar mat och tränar tillsammans hos studieförbundet Vuxenskolan som under flera år satsat på folkbildning för personer med neuropsykiska funktionsnedsättningar."
 • "– På ett sätt är det ju public service i nya former att kunna möta brännande frågor så här, jag ser det också som ett sätt att sprida forskningskunskap i gränslandet mellan akademi och folkbildning, säger Tomas Axelson."
 • "Nu börjar jobbet för mer etisk konsumtion och rättvisecertifierade varor, aktiv information och folkbildning om en mera rättvis handel, säger Lena Högberg, ordförande i Ludvikas styrgrupp."
 • "Kommunen vill satsa bland annat på att energieffektivisera fastigheter, närvärme, utnyttjande av spillvärme, samt information och folkbildning om klimatfrågan."
 • "– På flera ställen har vi haft upp mot hundra deltagare vilket är väldigt bra och roligt, säger Björn Ericson som betecknar föreläsningarna som en sorts modern folkbildning."
 • "” För hans hängivna arbete med folkbildning om skoglig naturvård och opinionsbildning för bevarandet av för djurlivet värdefulla skogsbiotoper ”."
 • "Samtidigt hade bandet som Richard spelar i, Flat Foot, bokats för två stora festivalspelningar just i Kina och därmed gör man gemensam sak och åker dit tillsammans för att försöka sprida kunskap om svensk folkbildning och musik."
 • "Uppdraget är att sprida kunskap om folkbildning och musik."

Ordet folkbildning inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till folkbildning

Diskussion om ordet folkbildning

 • - 2008-10-05

  Finns egentligen ingen direkt motsvarighet på engelska för begreppet folkbildning, men popular education, popular adult education eller popular enlightenment är det som oftast används. Ibland ser man även adult education, men det kan egentligen lika gärna referera till komvux ed. vilket inte är folkbildning.