omdömesförmåga

omdömesförmågan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till omdömesförmåga

Hur används ordet omdömesförmåga

  • "Trots att våldet som användes inte stod i proportion till situationen friades hon eftersom hon har en intellektuell funktionsnedsättning som ansågs ha påverkat hennes omdömesförmåga och impulskontroll."
  • "Funktionsnedsättningen ska dock påverkat hennes omdömesförmåga och impulskontroll vilket gjorde det svårt för henne att besinna sig."
  • "De första sjukdomstecknen är försämrad syn- och omdömesförmåga."
  • "Enligt förvaltningsrätten visar mannen upp ” god psykisk stabilitet, impulskontroll och omdömesförmåga ”, skriver Dagens Juridik."
  • "Hovrätten menar också att 14-åringen är så pass ung att han inte kan anses ha fullt utvecklad omdömesförmåga och impulskontroll."
  • "Med ” gaslighting ” menas i dag psykologiskt våld, hjärntvätt, när någon förvränger ens verklighetsbild så att man börjar betvivla sin egen omdömesförmåga, ja sin egen mentala hälsa."
  • "– Jag har stor tilltro till hans omdömesförmåga, säger hon."
  • "Med hjälp av en patientjournal och förhör med kvinnan samt vittnen har tingsrätten klarlagt att 82-åringen vid förhöret hade en bristande omdömesförmåga och ett ekonomiskt lättsinne."
  • "Hon hade förlorat sin omdömesförmåga och kunde tycka att en liter mjölk var dyrt och att något för 10 000 kronor var billigt."
  • "En man i Malmö som lurat en 82-årig kvinna på sju miljoner kronor utnyttjade hennes bristande omdömesförmåga."

Möjliga synonymer till omdömesförmåga

Relaterat till omdömesförmåga

skicklighet

smak

förstånd

särskiljning

olikhet

omdöme

Diskussion om ordet omdömesförmåga