smaksak

smaksaken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet smaksak

  • "– Det är en smaksak men jag tycker den är vackrast, säger Mikael Nilsson."
  • "Vilken utrustning man använder är en smaksak, tycker hon."
  • "– Nja, det är ju en smaksak, och jag skulle inte göra det."
  • "– Eftersom det inte finns någon speciell decibel som de har sagt är för högt, så handlar det ju om smaksak."
  • "De sistnämnda komparationerna är förstås en smaksak."
  • "Det är förstås en smaksak!"
  • "Det är så klart en smaksak hur tiden fördrivs i kön."
  • "Sedan ska man veta att underlag är också en smaksak."
  • "– Hur man ser på regi är på sätt och vis en smaksak."
  • "Men var det är mörkast i landet är en smaksak enligt SMHI:s meteorolog Weine Josefsson."

Vad betyder smaksak inom generell ?

fråga gällande smak och tycke

Möjliga synonymer till smaksak

Diskussion om ordet smaksak