känslosamhet

känslosamheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till känslosamhet

Hur används ordet känslosamhet

  • "De fem personlighetsdragen kallas extraversion / introversion ( som beskriver hur utåtriktad en människa är ), vänskaplighet, samvetsgrannhet, känslosamhet och öppenhet."

Vad betyder känslosamhet inom fåglar ?

egenskapen att vara känslosam; det att förnimma, ge tecken på, innehålla eller inducera (många och starka) psykologiska känsla|känslor

Möjliga synonymer till känslosamhet

Relaterat till känslosamhet

känsla

sinnesstämning

känslosamhet

känslighet

Diskussion om ordet känslosamhet