känslighet

känsligheten
känsligheter
känsligheterna
Substantiv [n]

Synonymer till känslighet

Hur böjs ordet känslighet på svenska?

Obestämd singular: känslighet
Bestämd singular: känsligheten
Obestämd plural: känsligheter
Bestämd plural: känsligheterna

Hur används ordet känslighet

 • "Stor känslighet och respekt erfordras i den här situationen"
 • "För att med känslighet och konstnärlig integritet ha tonsatt Gustaf Frödings dikter och gett nya generationer en ingång till skaldens verk."
 • "- Många privatpersoner har så stora bolån att vi ser en ökad känslighet vid till exempel sjukdom, arbetslöshet och separationer, säger Roland Sigbladh, marknadschef på kreditupplysningsföretaget UC."
 • "– Ett felaktigt utformat krav kan på både kort och medellång sikt faktiskt öka hushållens känslighet och därmed öka riskerna, säger Lindblad."
 • "Expert : ” Det krävs inte bara utbildning – även en egen känslighet ”"
 • "Ofta är det personer som har en väl utvecklad känslighet för att läsa av andras beteenden."
 • "Detta görs i vecka 15 till 18 men har inte samma känslighet som ett KUB-test, som görs tidigare, i vecka 11 till 14."
 • "Sedan är det förstås upp till varje individ att ta ställning om det kan finnas någon känslighet i att delta på det mingel och den utställning som vi anordnar. ”"
 • "Forskarna tror nu att många som haft förkylningen bär med sig en extra känslighet för fett även efter att de tillfrisknat och att det kan vara ytterligare en delförklaring till varför vissa lättare blir tjocka."
 • "Är man känslig mot björk, som är det vanligaste, kan man ha annan känslighet också."
 • "Vad hon inte visste då var att hon hade fibromyalgi, en sjukdom som innebär att hon har en ökad känslighet för smärta."

Vad betyder känslighet inom generell ?

det att vara känslig

Möjliga synonymer till känslighet

Relaterat till känslighet

känslosamhet

förnuft

retlighet

känsel

känslighet

Diskussion om ordet känslighet