mottaglighet

mottagligheten
mottagligheter
mottagligheterna
Substantiv [n]

Synonymer till mottaglighet

Hur böjs ordet mottaglighet på svenska?

Obestämd singular: mottaglighet
Bestämd singular: mottagligheten
Obestämd plural: mottagligheter
Bestämd plural: mottagligheterna

Hur används ordet mottaglighet

  • "– Det blir lätt en spridning i en befolkning som har hög mottaglighet."
  • "- Den nya influensan där yngre människor bedöms ha stor mottaglighet och gravida och spädbarn är särskilda riskgrupper, har fått oss att i samråd med ansvariga läkare omgående införa besöksförbud, säger Agneta Romin, mödrahälsovårdsöverläkare."
  • "Vi ser att vi får in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden och det finns en mottaglighet ute bland förvaltningarna, säger Jimmie Rönndahl, verksamhetschef i Landskrona kommun."
  • "- Det finns fortfarande en stor mottaglighet för smittan i befolkningen."
  • "Varför det är så är outrett, men sannolikt finns många faktorer som gör att de som drabbas av depression ofta också drabbas av fysisk ohälsa, att det helt enkelt finns en ökad mottaglighet."
  • "Unga träd kan dö på några få år.Trädens mottaglighet är ärftlig och förs vidare från en generation till en annan."
  • "Undernäring leder till ökad mottaglighet av virus och ökar därmed infektionsrisken."
  • "Hjärnan är ett batteri, fulladdat med mottaglighet."
  • "Detta trots att en psykologisk bedömning som Kriminalvården gjorde våren 2013 visar att ” bedömningen av hans begränsade mottaglighet i behandling inte varit lyckad samt att risken för återfall i sexuellt våld inom en överskådlig framtid är klart förhöjd ”"
  • "Det är just känslan av att vara andra sortens medborgare som skapar en mottaglighet för IS rekryterare att nå fram med sitt hatbudskap."

Diskussion om ordet mottaglighet