melankoli

melankolin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till melankoli

Hur används ordet melankoli

  • "Men vemodet kan övergå i melankoli och behöver inte betyda att man är ledsen."
  • "Jag tror det är för att den innehåller allt – text, musik, melankoli, moll."
  • "Hans arbeten består av detaljerade illustrationer, teckningar och videoverk som bildar ordlösa berättelser ofta i gränslandet mellan humor, melankoli och skräck."
  • "– Det är en gammal växt som redan romarna använde mot melankoli."
  • "Medelsvår depression behandlas med psykologiska metoder, som KBT eller psykodynamisk terapi och / eller läkemedel, medan medelsvår depression med drag av melankoli behandlas med antidepressiva läkemedel."
  • "Och skrivandet är mer i melankoli, som i ett slags svalt sinne."
  • "Det genomgående temat är en slags inre resa, från mörker och melankoli till glädje."
  • "Håkan Hellström har alltid varit som bäst när han balanserar på gränsen mellan eufori och melankoli och nu saknas den balansen ibland."
  • "TV Fehs musik är inte bara melankoli, utan rör sig också i ett intensivt brinnande nu : eviga klubbnätter, droger och en exploderande livsglädje som inte bryr sig om morgondagen."
  • "– De äldre som har sett serien minns sin ungdom med melankoli och de som är i det känner förhoppningsvis att de kan relatera till karaktärerna säger han."

Vad betyder melankoli inom vardagligt ?

Fotograf: Wikipedia
svår nedstämdhet (utan uppenbar orsak); svårmod, tungsinne; tungsinthet, sorgbundenhet

Diskussion om ordet melankoli