livsleda

livsledan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till livsleda

Hur används ordet livsleda

  • "Förvaltningsrätten tar bland annat fasta på Sivs höga ålder och att hennes fysiska svårigheter gör att hon känner apati och livsleda."
  • "Förvaltningsrätten tar bland annat fasta på Sivs höga ålder och att hennes fysiska svårigheter gör att hon känner apati och livsleda."
  • "Rättsläkaren tvekade länge på att avgöra om skadorna stämde överens med ett mord eller självmord, men uppgifter om viss livsleda från mannens håll och att han hittades med kniven i sin hand gjorde att utredningen om mord till slut lades ner."
  • "Som i ett dataspel, säger Elin Santell som möter många ungdomar med ångest och livsleda."
  • "– Många har uttalat livsleda på grund av det de blivit utsatta för."
  • "Vänner, bekanta, kollegor och släktingar pratar om att hon är en reko och ordningsam tjej och hon har inte pratat om livsleda eller liknande."
  • "Trötthet, brist på energi, minskad koncentration, slö tankeförmåga, livsleda är signaler på att vi får för lite ljus."

Diskussion om ordet livsleda