disposition

dispositionen
dispositioner
dispositionerna
Substantiv [n]

Synonymer till disposition

Hur böjs ordet disposition på svenska?

Obestämd singular: disposition
Bestämd singular: dispositionen
Obestämd plural: dispositioner
Bestämd plural: dispositionerna

Hur används ordet disposition

 • "Nu, mina herrar, är jag tíll er disposition"
 • "Han hade en stor summa pengar til sin disposition"
 • "Han hade disposition till egendomen"
 • "General Potter befalldes att göra sina dispositioner"
 • "Jag står till er disposition om ni behöver någon hjälp"
 • "Dispositionen över egendomen, med eller utan ett testamente"
 • "Vissa författare börjar med att skriva en disposition"
 • "Du måste arbeta mer med uppsatsens disposition"
 • "Hon hade förmodligen ärft en disposition för astma"
 • "Sjukdomen har alltså orsakats av en kombination av vaccinet och en viss genetisk disposition."
 • "Vid det laget hade det vinnande förslaget genomgått ett otal förändringar, från disposition till utformning av huskropp, tak och detaljer i interiören."
 • "Som jämförelse kan nämnas att den dyraste fyran till salu i Göteborg just nu, av mäklaren beskriven som ” en fantastisk vindsvåning om 174 kvadrat med stor takaltan i rakt västerläge, öppen disposition, sköna sällskapsytor, 11 takfönster."
 • "Då handlar det både om en bröllopsresa med privatflygplan till Söderhavet, disposition av en segelbåt värd flera hundra miljoner kronor och utnyttjande av ett större hus i USA."
 • "Vi ställer militär utrustning till en civil vårdgivares disposition för att öka deras kapacitet, säger stabsläkare Magnus Blimark."
 • "I en snabbkoll som SVT har gjort så hittade vi 250 nyregistrerade hemsidor hos Clear Sense alla med liknandeinnehåll och liknande disposition."
 • "Andra faktorer som familjeförhållanden, genetisk disposition, personlighet och umgänge är viktigare."
 • "S vill även disponera om 400 miljoner kronor av medel till regeringens disposition, för att betala de 640 miljoner förslagen beräknas kosta."
 • "Då handlar det både om en bröllopsresa med privatflygplan till Söderhavet, disposition av en segelbåt värd flera hundra miljoner kronor och utnyttjande av ett större hus i USA."
 • "– Där hävdade socialstyrelsen, trots fattigdom och nöd, att det låg i generna, att man hade en så kallad ärftlig disposition för asocialt levnadssätt."
 • "Då handlar det både om en bröllopsresa med privatflygplan till Söderhavet, disposition av en segelbåt värd flera hundra miljoner kronor och utnyttjande av ett större hus i USA."
 • "Vi ställer militär utrustning till en civil vårdgivares disposition för att öka deras kapacitet, säger stabsläkare Magnus Blimark."
 • "I en snabbkoll som SVT har gjort så hittade vi 250 nyregistrerade hemsidor hos Clear Sense alla med liknandeinnehåll och liknande disposition."
 • "Andra faktorer som familjeförhållanden, genetisk disposition, personlighet och umgänge är viktigare."
 • "S vill även disponera om 400 miljoner kronor av medel till regeringens disposition, för att betala de 640 miljoner förslagen beräknas kosta."
 • "Då handlar det både om en bröllopsresa med privatflygplan till Söderhavet, disposition av en segelbåt värd flera hundra miljoner kronor och utnyttjande av ett större hus i USA."
 • "– Där hävdade socialstyrelsen, trots fattigdom och nöd, att det låg i generna, att man hade en så kallad ärftlig disposition för asocialt levnadssätt."
 • "Gewarges Odisho berättar att han inte fick någon nyckel till soprummet eftersom han inte betalat någon disposition för lägenheten."
 • "På högstadiet blev det lite mer uppsatsaktigt och då behövde jag en tydlig disposition hur det skulle se ut, säger Hilda Knollenburg."

Ordet disposition har 3 betydelser

 • Inom biologi
 • Inom litteratur
 • Inom generell
biologi
litteratur
generell

Vad betyder disposition inom biologi ?

anordning, uppdelning

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till disposition (inom biologi)

Möjliga synonymer till disposition (inom biologi)

Ordet disposition inom litteratur

av artikel, berättelse, uppsats, etc

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till disposition (inom litteratur)

Ordet disposition inom generell

förfogande, fallenhet, benägenhet; åtgärd

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till disposition (inom generell)

Diskussion om ordet disposition

 • - 2010-04-27

  en disposition är likväl en uppsats som en första kladd av en uppsats; det studenten/författaren skriver angående de punkter som ska bakas in i brödtexten.

disposition

dispositions
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till disposition (inom generell)

Hur används ordet disposition

 • "She has a very nervous disposition"
 • "You need to work more with the disposition of the essay"
 • "He had the disposition of the property"
 • "General Potter was directed to make his dispositions"
 • "he has a happy disposition"
 • "I'm at your disposition if you need some help"
 • "The disposition of the property, with or without a will"
 • "It is a beautiful disposition of colors and textures"
 • "a swelling with a disposition to rupture"

Ordet disposition har 5 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom musik
 • Inom botanik
 • Inom luftfart
 • Inom litteratur
lingvistik
musik
botanik
luftfart
litteratur

Ordet disposition inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till disposition (inom lingvistik)

Ordet disposition inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till disposition (inom musik)

Ordet disposition inom botanik

your usual mood

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till disposition (inom botanik)

Möjliga synonymer till disposition (inom botanik)

Ordet disposition inom luftfart

a natural or acquired habit or characteristic tendency in a person or thing.

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till disposition (inom luftfart)

Ordet disposition inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Möjliga synonymer till disposition (inom litteratur)

Diskussion om ordet disposition