Bent

Namn

Översättningar

Hur används ordet Bent

 • "Bent Göransson, vakthavande hydrolog på SMHI, har tittat översiktligt på statistik från vattenflödesstationer sedan början av 80-talet."
 • "Det kan ha varit torrare på sina håll, men det är inget som jag har fångat in bland de stationer jag har tittat på, säger Bent Göransson."
 • "En bortplockad stålift från ett äldreboende i Sölvesborg har förstört livet för halvsidigt förlamade Bent Christensen."
 • "De är rädda att Bent Christensen ramlar vid en förflyttning eller skadar axlar och ryggen med ståliften."
 • "Bent Christensen skriker av smärtor när han förflyttas med takliften och hans anhöriga är förtvivlade."
 • "Några av ledorden på äldreboendet som Bent Christensen bor på är värdighet och individanpassad omsorg."
 • "Bent Christensen från Hällevik bor på ett äldreboende i Sölvesborg efter en stor hjärnblödning."
 • "Bent skriker av smärta när han flyttas"
 • "Men det är inte bara smärtorna som plågar Bent Christensen."
 • "Bent Wittesjö som är förvaltningschef på Blekingesjukhuset säger till SVT Nyheter Blekinge att han inte vill kommentera det hela förrän man själva har hunnit sammanfatta läget efter dagens möte."

Diskussion om ordet Bent

bent

Substantiv

Hur används ordet bent

 • "he had a bent for it"

Ordet bent har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom botanik
allmänt
generell
botanik

Vad betyder bent inom allmänt ?

a relatively permanent inclination to react in a particular way

Översättningar (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet bent inom generell

a special way of doing something

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bent (inom generell)

Möjliga synonymer till bent (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet bent inom botanik

grass for pastures and lawns especially bowling and putting greens

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till bent (inom botanik)

Diskussion om ordet bent

bent

Adjektiv

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till bent (inom botanik)

Hur används ordet bent

 • "with bent (or bended) back"
 • "a bent wire"
 • "bent on going to the theater"
 • "a bent head and sloping shoulders"
 • "bent nails"

Ordet bent har 4 betydelser

 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom lingvistik
 • Inom sport
musik
generell
lingvistik
sport

Ordet bent inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet bent inom generell

altered from an originally straight condition

fixed in your purpose

used especially of the head or upper back

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till bent (inom generell)

Möjliga synonymer till bent (inom generell)

Möjliga synonymer till bent (inom generell)

Ordet bent inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till bent (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till bent (inom lingvistik)

Ordet bent inom sport

of metal e.g.

Översättningar (inom sport)

Synonymer till bent (inom sport)

Möjliga synonymer till bent (inom sport)

Diskussion om ordet bent

bent

bent
bent
bent
Verb

Diskussion om ordet bent

Bent

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Bent