mentality

mentalities
Substantiv

Översättningar

Synonymer till mentality

Ordet mentality har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom allmänt
botanik
generell
allmänt

Ordet mentality inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till mentality (inom botanik)

Ordet mentality inom generell

a habitual or characteristic mental attitude

Synonymer till mentality (inom generell)

Ordet mentality inom allmänt

Synonymer till mentality (inom allmänt)

Möjliga synonymer till mentality (inom allmänt)

Diskussion om ordet mentality