wit

wits
Substantiv

Översättningar

Synonymer till wit

Ordet wit har 4 betydelser

  • Inom kontor
  • Inom hundar
  • Inom allmänt
  • Inom generell
kontor
hundar
allmänt
generell

Ordet wit inom hundar

a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has the power to evoke laughter

Översättningar (inom hundar)

Synonymer till wit (inom hundar)

Ordet wit inom allmänt

Synonymer till wit (inom allmänt)

Möjliga synonymer till wit (inom allmänt)

Ordet wit inom generell

Synonymer till wit (inom generell)

Diskussion om ordet wit

WIT

Substantiv

Synonymer till WIT (inom generell)

Vad betyder WIT inom förkortning, data ?

Web Interactive Talk, ursprung Internet

Diskussion om ordet WIT