sagacity

sagacities
Substantiv

Översättningar

Ordet sagacity har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom juridik
generell
juridik

Vad betyder sagacity inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till sagacity (inom generell)

Ordet sagacity inom juridik

ability to make good judgments

Synonymer till sagacity (inom juridik)

Möjliga synonymer till sagacity (inom juridik)

Diskussion om ordet sagacity