soundness

Substantiv

Synonymer till soundness

Ordet soundness har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom kontor
data
generell
kontor

Vad betyder soundness inom data ?

a state or condition free from damage or decay

Översättningar (inom data)

Ordet soundness inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till soundness (inom generell)

Möjliga synonymer till soundness (inom generell)

Ordet soundness inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till soundness (inom kontor)

Möjliga synonymer till soundness (inom kontor)

Diskussion om ordet soundness