gumption

Substantiv

Översättningar

Synonymer till gumption

Ordet gumption har 3 betydelser

  • Inom kontor
  • Inom generell
  • Inom norgespec
kontor
generell
norgespec

Ordet gumption inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Möjliga synonymer till gumption (inom kontor)

Ordet gumption inom generell

Synonymer till gumption (inom generell)

Ordet gumption inom norgespec

Synonymer till gumption (inom norgespec)

Diskussion om ordet gumption

  • - 2012-01-03

    framåtanda