självmedvetande

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet självmedvetande

  • "Boken ställer svåra frågor om gränserna för mänsklig existens och självmedvetande."
  • "– Hos Philip Pullman får den mörka materien en slags fantasyaspekt där den representerar universums självmedvetande."
  • "” Universums självmedvetande ”"
  • "Men att ta studien som bevis för att fiskar har ett självmedvetande menar han är att gå för långt."
  • "Att känna igen sin spegelbild brukar räknas som ett klassiskt mått på självmedvetande."
  • "Men med Kinas ökade självmedvetande och Obamas inrikesproblem blir detta nu en stor affär."
  • "Däremot anser han att forskningen ännu vet alldeles för lite för att dra några större slutsatser kring delfiners hjärnkapacitet och vad det i så fall betyder för deras intelligens och självmedvetande."
  • "De nervceller i vår hjärna som hanterar högre hjärnfunktioner, som språk, problemlösning och självmedvetande, verkar komma från en särskild typ av stamceller."
  • "Men att ta studien som bevis för att fiskar har ett självmedvetande menar han är att gå för långt."
  • "Att känna igen sin spegelbild brukar räknas som ett klassiskt mått på självmedvetande."

Vad betyder självmedvetande inom generell ?

,

Möjliga synonymer till självmedvetande

Relaterat till självmedvetande

liv

förnuft

själviskhet

känsla

Diskussion om ordet självmedvetande