matsmältning

matsmältningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till matsmältning

Hur används ordet matsmältning

 • "– Man kan säga att det är rester av deras matsmältning man ser, säger Henrik Drake, forskare vid Linnéuniversitetet som har lett studien."
 • "Idén fick Fredrik Åkerman när han var utbytesstudent på UC Davis-universitetet i Kalifornien och hörde talas om forskningen som bedrivs där om sjögräsets påverkan på kornas matsmältning."
 • "Dels måste algernas påverkan på kornas matsmältning på längre sikt studeras, enligt Rebecca Danielsson, Sveriges lantbruksuniversitet, som forskar om metanutsläpp från kor."
 • "Grisar har inte samma matsmältning som kor och ger därför inte samma utsläpp av växthusgaser."
 • "Men det har visat sig att sjukdomen börjar kanske fem-tio år tidigare med mer diffusa sjukdomstecken som förändrat luktsinne, sömnsvårigheter och störd matsmältning."
 • "All metan som kommer från djurens matsmältning är inte heller bra."
 • "Deras matsmältning producerar metan som de rapar och fiser ut."
 • "Den visar att de största koldioxidutsläppen vid köttproduktion kommer från metangas från kornas matsmältning."
 • "När bären gått igenom det kattliknande djurets matsmältning kommer bönorna ut med avföringen."
 • "Under hösten har Tandvårdsskadeförbundet också bjudit på föredrag om ” holistisk matsmältning ”."
 • "– Man kan säga att det är rester av deras matsmältning man ser, säger Henrik Drake, forskare vid Linnéuniversitetet som har lett studien."
 • "Idén fick Fredrik Åkerman när han var utbytesstudent på UC Davis-universitetet i Kalifornien och hörde talas om forskningen som bedrivs där om sjögräsets påverkan på kornas matsmältning."
 • "Dels måste algernas påverkan på kornas matsmältning på längre sikt studeras, enligt Rebecca Danielsson, Sveriges lantbruksuniversitet, som forskar om metanutsläpp från kor."
 • "Grisar har inte samma matsmältning som kor och ger därför inte samma utsläpp av växthusgaser."
 • "Men det har visat sig att sjukdomen börjar kanske fem-tio år tidigare med mer diffusa sjukdomstecken som förändrat luktsinne, sömnsvårigheter och störd matsmältning."
 • "All metan som kommer från djurens matsmältning är inte heller bra."
 • "Deras matsmältning producerar metan som de rapar och fiser ut."
 • "Den visar att de största koldioxidutsläppen vid köttproduktion kommer från metangas från kornas matsmältning."
 • "När bären gått igenom det kattliknande djurets matsmältning kommer bönorna ut med avföringen."
 • "Under hösten har Tandvårdsskadeförbundet också bjudit på föredrag om ” holistisk matsmältning ”."

Vad betyder matsmältning inom mat ?

Matspjälkning (även digestion, samt matsmältning som i fysikalisk mening är något missvisande men likväl en språkligt sett fullt korrekt beteckning)är nedbrytningen av föda till former som kan tas upp av organismen. http://sv.wikipedia.org/wiki/Matsm%C3%A4ltning

Möjliga synonymer till matsmältning

Relaterat till matsmältning

förtäring

anatomi

liv

kropp

Diskussion om ordet matsmältning