strupe

strupen
strupar
struparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till strupe

 • hals [ anatomi, kropp, huvud ]
 • svalg [ anatomi, huvud ]

Hur böjs ordet strupe på svenska?

Obestämd singular: strupe
Bestämd singular: strupen
Obestämd plural: strupar
Bestämd plural: struparna

Hur används ordet strupe

 • "Malmö : Grillspett på tvären i svalget och vassa köttben som fastnar i tarm och strupe."
 • "När den spelas är gästrikarna ett jagat lag, ett skadat villebråd – och sådana agerar aldrig rationellt, snarare oförutsägbart och ni som vet vad kniv mot strupe gör med förmåga förstår att överlevnadsinstinkt är starkare än guldvittring."
 • "Ärendet är omgärdat av stark sekretess, men det framgår att 30-åringen vid minst sex tillfällen ska ha misshandlat sin sambo med sparkar och slag, samt ett flertal fall av olaga hot då han bland annat riktat en kniv mot kvinnans strupe vid ett tillfälle."
 • "I dag var det många börsdirektörer och styrelseordföranden som satte lunchkaffet i fel strupe."
 • "– Några djur var döda utan synlig anledning, medan andra har dödats av kraftfulla bett som riktats mot nacke eller strupe."
 • "Om de dyra dropparna kommer att lena någons strupe eller bli ett samlarobjekt förtäljer inte historien."
 • "Störst effekt får det på cancer i mun, svalg och strupe, samt för livmodercancer."
 • "SVT har begär ut avvikelserapporterna för de tre patienter som fått konstgjord strupe inopererad av Macchiarini och det finns två avvikelser som har rapporterats i samband med dem."
 • "Mellan 2011 och 2013 utförde han flera transplantationer med konstgjord strupe."
 • "Du springer på vernissage som aldrig förr och det vin som inte runnit ner för din strupe från ett plastglas finns inte."
 • "Ärendet är omgärdat av stark sekretess, men det framgår att 30-åringen vid minst sex tillfällen ska ha misshandlat sin sambo med sparkar och slag, samt ett flertal fall av olaga hot då han bland annat riktat en kniv mot kvinnans strupe vid ett tillfälle."
 • "I dag var det många börsdirektörer och styrelseordföranden som satte lunchkaffet i fel strupe."
 • "– Några djur var döda utan synlig anledning, medan andra har dödats av kraftfulla bett som riktats mot nacke eller strupe."
 • "Om de dyra dropparna kommer att lena någons strupe eller bli ett samlarobjekt förtäljer inte historien."
 • "Störst effekt får det på cancer i mun, svalg och strupe, samt för livmodercancer."
 • "SVT har begär ut avvikelserapporterna för de tre patienter som fått konstgjord strupe inopererad av Macchiarini och det finns två avvikelser som har rapporterats i samband med dem."
 • "Mellan 2011 och 2013 utförde han flera transplantationer med konstgjord strupe."
 • "Du springer på vernissage som aldrig förr och det vin som inte runnit ner för din strupe från ett plastglas finns inte."
 • "Mannen höll kniven mot butiksägarinnas strupe, men då han inte kom över några kontanter så tog han sig till kvinnans hem istället."
 • "Senare visade sig att det gått hål på patientens strupe under ingreppet."

Ordet strupe har 2 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom fåglar
anatomi
fåglar

Vad betyder strupe inom anatomi ?

halsens framsida

Översättningar (inom anatomi)

Engelska

Synonymer till strupe (inom anatomi)

 • hals [ anatomi, kropp, huvud ]
 • svalg [ anatomi, huvud ]

Möjliga synonymer till strupe (inom anatomi)

Relaterat till strupe (inom anatomi)

kropp

förtäring

anatomi

öppning

röst

Ordet strupe inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Engelska

Diskussion om ordet strupe