andningsorgan

andningsorganet
andningsorgan
andningsorganen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet andningsorgan på svenska?

Obestämd singular: andningsorgan
Bestämd singular: andningsorganet
Obestämd plural: andningsorgan
Bestämd plural: andningsorganen

Hur används ordet andningsorgan

  • "Stora kliv framåt för vetenskapen men ett myrsteg för dem som väntar på nya andningsorgan."
  • "Viruset angriper nervsystem, andningsorgan och tarmkanal."
  • "Klor är mycket starkt och irriterar ögon och andningsorgan även i små doser."
  • "Viruset angriper fåglarnas nervsystem, andningsorgan och tarmar och kan orsaka stora utbrott hos bland annat höns, kalkoner, fasaner och duvor."
  • "Vid inandning orsakas frätskador i lungor och andningsorgan."
  • "Det är ett virus som angriper tarmar, nervsystem och andningsorgan."
  • "Newcastlesjukan är ett virus som angriper fåglarnas nervsystem, andningsorgan och tarmen."
  • "Newcastlesjukan är en virussjukdom som angriper fåglarnas nervsystem och andningsorgan."
  • "Det är en virussjukdom som angriper fåglarnas nervsystem och andningsorgan."
  • "Viruset angriper nervsystemet, andningsorgan och tarmen hos fåglarna."

Vad betyder andningsorgan inom anatomi, organ ?

organ som direkt har med andningen att göra, t.ex. lunga|lungorna och de övriga luftvägarna

Möjliga synonymer till andningsorgan

Relaterat till andningsorgan

kropp

djurriket

anatomi

Diskussion om ordet andningsorgan