djurliv

djurlivet
(-)(-)
Substantiv [t]

Hur används ordet djurliv

  • "Genom Mörrumsån riskerar nu också Blekinge att drabbas av den främmande invasiva arten som kväver bottnar och gör vatten otillgängliga för bad, fiske, båttrafik och djurliv, skriver tidningen vidare."
  • "Den täta växten dödar både växt- och djurliv."
  • "Därför pågår just nu en utredning hos länsstyrelsen för att kolla på om växtlighet och djurliv kan stoppa eventuella byggplaner."
  • "De boende har gjort en egen kartläggning av natur och djurliv i området som de skickat in tillsammans med överklagan."
  • "Utredningen kollar på både växtlighet och djurliv i området."
  • "Minkarna kommer att ge sig på varandra och annat djurliv också."
  • "Bollnäs – Kommunen vill ha djurliv i älven"
  • "Kommunen vill få tillbaka älvens sociala värden och djurliv."
  • "Något som på sikt kan skada både växtoch djurliv."
  • "Men bassängerna på duvbacken rymmer många kubik, och på sikt kan det komma att skada både växt- och djurliv."

Vad betyder djurliv inom zoologi ?

den samlade förekomsten av djur och deras livsförutsättningar och liv i stort (i ett visst geografiskt område)

Möjliga synonymer till djurliv

Relaterat till djurliv

djurriket

Diskussion om ordet djurliv