kryphål

kryphålet
kryphål
kryphålen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet kryphål på svenska?

Obestämd singular: kryphål
Bestämd singular: kryphålet
Obestämd plural: kryphål
Bestämd plural: kryphålen

Hur används ordet kryphål

  • "Hon menar att det kryphål som nu finns för skadeståndsskyldiga interner borde ses över."
  • "Bolaget har gjort flera affärer i USA som utnyttjat ett kryphål i amerikansk skattelagstiftning."
  • "Det här är ett kryphål som ett svenskt företag"
  • "I en rapport från den gröna gruppen i EU-parlamentet som publicerades i februari i år har Ikea flyttat runt royaltyinkomster via ett holländskt holdingbolag i sex års tid och på så vis utnyttjat kryphål i lagen."
  • "Och det är inte ens frågan om ett kryphål i lagen."
  • "Företag och privatpersoner utnyttjar olikheter mellan länder, hittar kryphål, både lagliga och olagliga, och sänker skatten mer än det var tänkt."
  • "Nytt kryphål gör att moms på kinesiska nätvaror kan kringgås"
  • "Kineser som lyckas föra ut pengar ur landet med hjälp av kryptovalutor är ett kryphål som Peking gärna täpper till."
  • "– Vi skulle inte skriva hemställan om det inte var för att vi hade synpunkter och för att vi ser kryphål här."
  • "Förmögenhetsskatten kritiserades för att innehålla kryphål."

Rim på kryphål

Vad betyder kryphål inom generell ?

hål där man kan krypa|krypa in och gömma sig

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till kryphål

Relaterat till kryphål

slughet

flykt

planmässighet

förevändning

plats

öppning