strategi

strategin
strateger
strategerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till strategi

Hur böjs ordet strategi på svenska?

Obestämd singular: strategi
Bestämd singular: strategin
Obestämd plural: strateger
Bestämd plural: strategerna

Hur används ordet strategi

 • "I natt presenterade Volvo Cars sin nya strategi för Kina i ett pressmeddelande."
 • "Beslutet följer av Telenors strategi om att fokusera på produkt- och tjänsteutveckling och använda sig av specialiserade samarbetsparter i de fall dessa kan driva viss verksamhet mer effektivt, i det här fallet kundservice."
 • "I nuläget finns ingen plan på att införa någon gemensam strategi för mobilanvändandet i skolorna i Karlskrona."
 • "Blekinge är ett av de första länen i landet där samtliga kommuner, landsting, länsstyrelsen och polisen har kunnat enas i en särskild strategi som ska förebygga alkohol- och droganvändandet."
 • "Jacob Westberg, lektor i säkerhetspolitik och strategi vid Försvarshögskolan i Stockholm, tycker det är svårt att få en tydlig bild av vad affären innebär i form av rysk närvaro i Karlshamn."
 • "Under dagens riksdagsseminarium presenterade Nätverket Höghastighetsbanan sin strategi för hur en ny stambana för tåg mellan Stockholm och Malmö ska byggas."
 • "– Men nu har vi en tydlig strategi för att komma tillrätta med problemen."
 • "Blekinges strategi som idag presenterades innehåller 51 insatsområden som de olika aktörerna ska jobba efter under de kommande fyra åren fram till 2020."
 • "Enligt Patrik Oldin har polisen nu en strategi för att förhindra fortsatt gängkriminalitet i Ronneby, men han är förtegen om vad det innebär i praktiken."
 • "Nu har alla i Blekinges kommuner tillsammans med polisen, länstyrelsen och landstinget enats och skrivit under på en en ny strategi som ska minska alkohol- och droganvändandet i länet."

Vad betyder strategi inom sport ?

Strategi (grek. strategi'a, jfr Strateg), krigsv., betecknar den del av krigskonsten som hänför sig till ledningen av kriget i dess helhet, varför ordet lämpligen kan översättas med krigföringskonst. https://sv.wikipedia.org/wiki/Strategi

Diskussion om ordet strategi

 • - 2009-03-09

  strategi - är ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt (taktik är kortsiktigt)

 • - 2009-03-09

  sättet man genom för en sak