dubbelspel

dubbelspelet
dubbelspel
dubbelspelen
Substantiv [t]

Hur böjs ordet dubbelspel på svenska?

Obestämd singular: dubbelspel
Bestämd singular: dubbelspelet
Obestämd plural: dubbelspel
Bestämd plural: dubbelspelen

Hur används ordet dubbelspel

  • "Liberalernas kritik : ” M körde dubbelspel ”"
  • "Ett dubbelspel som kan få allvarliga följder."
  • "För i padeltennis är det alltid dubbelspel som gäller."
  • "Samtidigt är det uppenbart att både LO och Vänsterpartiet ägnar sig åt dubbelspel i den här frågan."
  • "Hittills har strategin att locka M- och SD-väljare lyckats över förväntan, men Åkessons angrepp om dubbelspel kan grusa förhoppningarna om fortsatta väljarvinster."
  • "Regeringen anklagades för ansvarslöshet, dubbelspel och svek."
  • "Han nämner som exempel att under andra världskriget fick svenska folket inte veta att luftförsvaret sköt ned tyska flygplan och under kalla kriget hölls svenska folket i okunnighet om det dubbelspel som regeringen och försvaret förde när det gällde neutralitetspolitiken."
  • "Men när mannen inledde kontakter även med den engelska polisen väcktes misstankar om dubbelspel."
  • "Enligt polisen var mannen informerad om att dubbelspel inte var tillåtet."
  • "Men när mannen inledde kontakter även med den engelska polisen väcktes misstankar om dubbelspel."

Relaterat till dubbelspel

slughet

tvetydighet

oredlighet

falskhet

tvåtal

Diskussion om ordet dubbelspel