förfalskare

förfalskaren
förfalskare
förfalskarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet förfalskare på svenska?

Obestämd singular: förfalskare
Bestämd singular: förfalskaren
Obestämd plural: förfalskare
Bestämd plural: förfalskarna

Vad betyder förfalskare inom ekonomi ?

någon som förfalskar

Möjliga synonymer till förfalskare

Relaterat till förfalskare

lymmel

slughet

tjuv

bedragare

falskhet

misstolkning

Diskussion om ordet förfalskare