förräderi

förräderiet
förräderier
förräderierna
Substantiv [t]

Synonymer till förräderi

Hur böjs ordet förräderi på svenska?

Obestämd singular: förräderi
Bestämd singular: förräderiet
Obestämd plural: förräderier
Bestämd plural: förräderierna

Vad betyder förräderi inom ekonomi ?

det att förråda någon

Relaterat till förräderi

ont

vankelmod

oredlighet

gensträvighet

falskhet

osanning

Diskussion om ordet förräderi