brottslighet

brottsligheten
brottsligheter
brottsligheterna
Substantiv [n]

Synonymer till brottslighet

Hur böjs ordet brottslighet på svenska?

Obestämd singular: brottslighet
Bestämd singular: brottsligheten
Obestämd plural: brottsligheter
Bestämd plural: brottsligheterna

Vad betyder brottslighet inom juridik ?

aktiviteter som strider mot lagen; brottslig verksamhet

Möjliga synonymer till brottslighet

Relaterat till brottslighet

olaglighet

ont

oredlighet

orätt

försyndelse

Diskussion om ordet brottslighet