straffbarhet

straffbarheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet straffbarhet

  • "För straffbarhet krävs, enligt domen, att oaktsamhet ska nå en viss nivå."
  • "I regeringens förslag ingår förutom hårdare straff också att ta bort kravet på dubbel straffbarhet, vilket betyder att personer som köpt sex utomlands skulle kunna straffas för det i Sverige."
  • "Vidgad straffbarhet"
  • "Biståndsminister Carin Jämtin säger till SVT att det går lättare nu sedan kravet på sk dubbel straffbarhet slopades i fjol."
  • "Bland annat ska kravet på dubbel straffbarhet slopas."
  • "Han tillägger att lagen redan har ändrats vad gäller mutor via tredje part i utlandet och att det är oklart om det skulle vara önskvärt att frångå så kallad dubbel straffbarhet som princip."
  • "Att frångå dubbel straffbarhet, det vill säga att en handling ska vara ett brott i båda länder, ställer han sig också frågande till."
  • "Avsaknad av ” dubbel straffbarhet ” kan vara ett sådant hinder."
  • "Luleå tingsrätt skriver i sin dom att inlägget ” tveklöst uttrycker missaktning för en grupp av människor med anspelning på ras och hudfärg ” och har publicerats på en öppen facebooksida där det varit synligt för ett flertal personer och ” har därmed fått den spridning som krävs för straffbarhet ”."
  • "Samtalet vid juristklubben handlade om dubbel straffbarhet, det vill säga principen att man inte ska kunna bli straffad två gånger för samma brott."

Diskussion om ordet straffbarhet