sårnad

sårnaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Relaterat till sårnad

ohälsa

olycka

ont

vanprydnad

Diskussion om ordet sårnad