cancer

cancern

(-)(-)
Substantiv
medicin sjukdom
cancer
Visa bild Fotograf: Metju
Cancer (förr även stavat kancer), även kräfta, "celldelning utan kontroll", är samlingsnamnet på ett antal sjukdomar med okontrollerad celltillväxt som medför att de nya cellerna förstör den omgivande vävnaden

  • "Kampen mot cancer, hjärt-kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar: Målet är att förbättra prevention och hantering av de två viktigaste orsakerna till dålig hälsa och dödlighet i Europa och att samla Europas forskningsresurser i kampen mot sällsynta sjukdomar. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Har undergrupp

Har del

Övrig relation
cancer

cancers

Substantiv
Vanligast medicin
cancer
Visa bild Fotograf: Simoncaulton
a malignant growth or tumour; a disease characterized by such growth any malignant growth or tumor caused by abnormal and uncontrolled cell division; it may spread to other parts of the body through the lymphatic system or the blood stream

Synonymer

Vanlig
cancer
person som är född i kräftans stjärntecken (22juni-22juli), kräfta

Synonymer

Mindre vanlig
a small zodiacal constellation in the northern hemisphere; between Leo and Gemini