cancer

cancern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

cancer har undergrupp

Övrig relation till cancer

Synonymer till cancer

cancer har del

Hur används ordet cancer

  • "Kampen mot cancer, hjärt-kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar: Målet är att förbättra prevention och hantering av de två viktigaste orsakerna till dålig hälsa och dödlighet i Europa och att samla Europas forskningsresurser i kampen mot sällsynta sjukdomar. eur-lex.europa.eu"

Vad betyder cancer inom medicin, sjukdom ?

Fotograf: Wikipedia
Cancer (förr även stavat kancer), även kräfta, "celldelning utan kontroll", är samlingsnamnet på ett antal sjukdomar med okontrollerad celltillväxt som medför att de nya cellerna förstör den omgivande vävnaden http://sv.wikipedia.org/wiki/Cancer

Möjliga synonymer till cancer

Relaterat till cancer

skadlighet

ohälsa

Diskussion om ordet cancer

cancer

cancers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cancer har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom zoologi
  • Inom generell
medicin
zoologi
generell

Vad betyder cancer inom medicin ?

a malignant growth or tumour; a disease characterized by such growth any malignant growth or tumor caused by abnormal and uncontrolled cell division; it may spread to other parts of the body through the lymphatic system or the blood stream

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till cancer (inom medicin)

Möjliga synonymer till cancer (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet cancer inom zoologi

the fourth sign of the zodiac; the sun is in this sign from June 21 to July 22

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till cancer (inom zoologi)

Möjliga synonymer till cancer (inom zoologi)

Mindre vanlig betydelse av ordet cancer inom generell

a small zodiacal constellation in the northern hemisphere; between Leo and Gemini

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet cancer