cancervård

cancervården
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet cancervård

 • "Det främsta ansvaret för omfattande cancervård ligger självklart hos medlemsstaterna, men EU-åtgärder kan göra skillnad. europarl.europa.eu"
 • "Blekinge får 3,2 miljoner extra för cancervård"
 • "3,2 miljoner till cancervård i Blekinge"
 • "Eftersom Landstinget Blekinges handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp ( se faktaruta ) uppfyller kraven så får Blekinge ta del av de medel som regeringen avsätter för en bättre cancervård."
 • "Landstinget Blekinge fattade på måndagen beslut om de satsningar på bland annat cancervård och sprutbyte som tidigare presenterats."
 • "Skillnader i cancervård ska jämnas ut"
 • "I stort har föreningen varit nöjd med den vård som bröstcancerpatienter får i länet med jämförelsevis korta väntetider till olika typer av cancervård och operationer."
 • "Långa väntetider för cancervård"
 • "Alliansen lovar också mer likvärdig cancervård över hela landet, lättnader för små och medelstora företag och så lovas satsningar på den hårt kritiserade skolan."
 • "På så sätt skapas en mer jämlik och kvalitativ cancervård, säger Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "Lång väntan på cancervård"

Vad betyder cancervård inom medicin ?

Modern cancervård innebär ofta att man kombinerar olika behandlingsmetoder. Strålbehandling kan ges före eller efter kirurgi och kan kombineras med medicinsk behandling i form av hormonbehandling, cytostatika ("cellgifter"), eller biologiska cancerläkemedel. https://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A5lbehandling

Översättningar

Engelska

Övrig relation till cancervård

Möjliga synonymer till cancervård