ohederlighet

ohederligheten
ohederligheter
ohederligheterna
Substantiv [n]

Synonymer till ohederlighet

Hur böjs ordet ohederlighet på svenska?

Obestämd singular: ohederlighet
Bestämd singular: ohederligheten
Obestämd plural: ohederligheter
Bestämd plural: ohederligheterna

Hur används ordet ohederlighet

  • "I det aktuella experimentet testade forskarna bara ohederlighet, men de tror att hjärnan fungerar på liknande sätt även vid exempelvis risktagande eller våldsamt beteende."
  • "Irakkriget var han helt emot från början, ett krig enligt honom präglat av en stor ohederlighet från Bushregeringens sida och som fördummar amerikanerna."
  • "Genusforskaren Eva Lundgren frias från misstankarna om vetenskaplig ohederlighet, och ärendet läggs ned."
  • "- Hon frias från misstankar om ohederlighet, men vi ser samtidigt en allvarlig kritik mot brister i kvaliteten i hennes forskning."
  • "Nämnden ska då besluta om en utredning om vetenskaplig ohederlighet ska tillsättas."
  • "Genusforskaren Eva Lundgren frias från misstankarna om vetenskaplig ohederlighet."
  • "Nämnden ska då besluta om en utredning om vetenskaplig ohederlighet ska tillsättas."
  • "- Jag var granskad för vetenskaplig ohederlighet och falsifiering av data och är alltså friad från det."
  • "Enligt Stockholms universitet ska fakultetsnämnden senare i oktober avgöra om en utredning om vetenskaplig ohederlighet ska tillsättas."
  • "Uppsala universitet friar genusforskaren Eva Lundgren från misstankar om vetenskaplig ohederlighet och ärendet läggs ned."

Diskussion om ordet ohederlighet