täckmantel

täckmanteln
täckmantlar
täckmantlarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till täckmantel

Hur böjs ordet täckmantel på svenska?

Obestämd singular: täckmantel
Bestämd singular: täckmanteln
Obestämd plural: täckmantlar
Bestämd plural: täckmantlarna

Hur används ordet täckmantel

  • "Men jag anade väl att något var fuffens att hans butiker i Blekinge var någon form av täckmantel."
  • "Mannen drev en massageverksamhet som täckmantel för att sälja sexuella tjänster."
  • "Socialdemokraterna var kritiska till inbjudan då de menade att Moderaterna utnyttjade situationen som en täckmantel för att bjuda in SD till samarbete."
  • "Nu kritiserar socialdemokratiska kommunrådet Stefan Pålsson ( S ) alliansen för att corona är bara är en täckmantel för att bjuda in SD till samarbete."
  • "Stefan Pålsson ( S ) kritiserar alliansens inbjudan och menar att det är en täckmantel för att samarbeta med SD, något som Anna Ginstmark inte håller med om."
  • "Och vår misstanke är att resorna bara är en täckmantel för alkoholsmuggling."
  • "” Greps under politisk täckmantel ”"
  • "– Vi grep personen när han hade ett möte med en rysk underrättelseofficer som är här i Sverige under diplomatisk täckmantel, säger Daniel Stenling."
  • "– Vi grep honom när han hade ett möte med en rysk underrättelseofficer som är här i Sverige under diplomatisk täckmantel, sa Daniel Stenling, enhetschef för kontraspionage vid Säkerhetspolisen."
  • "” Greps under politisk täckmantel ”"

Vad betyder täckmantel inom allmänt ?

någon mer eller mindre skenbar verksamhet eller officiell motivering som används av någon för att dölja en faktisk verksamhet (av olaglig eller tabubelagd natur) eller mer kontroversiell motivering; någon omständlighet som underlättar moraliskt tveksam verksamhet genom att göra den mindre påtaglig eller mer undangömd

Möjliga synonymer till täckmantel

Relaterat till täckmantel

förevändning

täckning

döljande

osanning

gömsle

Diskussion om ordet täckmantel