camouflage

camouflaget
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till camouflage

Övrig relation till camouflage

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet camouflage

  • "I naturen används kamouflage av potentiella bytesdjur för att undkomma rovdjur. (svWik)"
  • "Färg avgör till stor del hur djur ser ut och därmed också hur de beter sig samt val av partner, föda och behov av camouflage."

Ordet camouflage har 2 betydelser

  • Inom militärväsen, allmänt
  • Inom bildligt
militärväsen, allmänt
bildligt

Vad betyder camouflage inom militärväsen, allmänt ?

En teknik med vars hjälp personer, djur eller Kamouflage är en teknik med vars hjälp personer, djur eller föremål kan dölja sig i den närliggande omgivningen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kamouflage http://sv.wikipedia.org/wiki/Kamouflage

Översättningar (inom militärväsen, allmänt)

Synonymer till camouflage (inom militärväsen, allmänt)

Övrig relation till camouflage (inom militärväsen, allmänt)

Möjliga synonymer till camouflage (inom militärväsen, allmänt)

Relaterat till camouflage (inom militärväsen, allmänt)

villfarelse

Ordet camouflage inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till camouflage (inom bildligt)

Möjliga synonymer till camouflage (inom bildligt)

Diskussion om ordet camouflage

camouflage

Substantiv

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till camouflage

Diskussion om ordet camouflage

camouflage

camouflage
camouflaged
camouflaged
Verb

Översättningar

Hur används ordet camouflage

  • "The troops camoflaged themselves before they went into enemy territory"

Vad betyder camouflage inom generell ?

disguise by camouflaging; exploit the natural surroundings to disguise something

Diskussion om ordet camouflage

camouflage

camouflages
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder camouflage inom generell ?

device or stratagem for concealment or deceit

Diskussion om ordet camouflage