beslöjning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet beslöjning

  • "” Ja, vi står bakom en utredning och anser att det är särskilt angeläget att införa ett förbud mot beslöjning av små barn."
  • "Vi vill exempelvis helt förbjuda användning av heltäckande beslöjning i offentliga miljöer. ”"
  • "- Var och en av dessa kvinnor har bidrag i egenskap av ensamstående föräldrar och alla har full beslöjning, sade Hortefeux i brevet som Reuters tagit del av."
  • "Hon hade svart nikab, en typ av beslöjning som täcker hela ansiktet utom ögonen."
  • "- Som ett led i kampanjen för ökad säkerhet i samhället kommer huvud- stadens polis snart att ingripa mot undermålig beslöjning på privata företag, i serveringar, internet- kaféer och restauranger, sade han."

Diskussion om ordet beslöjning