atmosfär

atmosfären

atmosfärer

atmosfärerna

Substantiv
bildligt
Den känslomässiga växelverkan mellan människor så att en viss stämning uppstår
  • "Den samarbetsvilliga och positiva atmosfär som jag har omnämnt i de tidigare årsrapporterna har fortsatt under 1997 och jag hoppas att Europas medborgare kommer att uppleva en allt öppnare och mänskligare förvaltning i Europa. eur-lex.europa.eu"
  • "Det är atmosfären, inte standarden, som skapar ett harmoniskt hem."

Synonymer

fysik
atmosfär
Atmosfären är ett lager av gaser som omger en himlakropp som har tillräcklig med massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid.
  • "Ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luft förekommer kontinuerligt. eur-lex.europa.eu"

Har del

Övrig relation

måttenhet