rörelse

rörelsen

rörelser

rörelserna

Substantiv
Vanligast ekonomi
  • "Han har en egen rörelse"

Synonymer

Vanlig allmänt

Synonymer