förflyttning

förflyttningen

förflyttningar

förflyttningarna

Substantiv
militärväsen