nomadfolk

nomadfolket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet nomadfolk

  • "– Här fanns jägare / samlare som flyttade sig likt ett nomadfolk."
  • "Kidnapparna hör till ett nomadfolk som bildat Saharas beväpnade revolutionära styrkor ( Fars ) och som gjorde uppror tillsammans med andra nomader i Nigers öken på 1990-talet."
  • "Bakgrunden till konflikten är ett gammalt uppror i norra delen av landet, där tuaregerna, ett boskapsskötande nomadfolk, har kämpat mot centralregeringen för ökat inflytande – och om vatten och betesmarker."
  • "Det var kartor från 1700-talet som skulle bevisa att samerna varken haft renskötsel nedanför odlinggränserna eller levt som ett nomadfolk."
  • "– Under århundraden trodde forskare att djungeln helt enkelt var en dödsfälla med små, primitiva grupper av nomadfolk."

Vad betyder nomadfolk inom generell ?

Nomader är de folkgrupper vars samhällsorganisation och försörjningsmönster är förbundna med ett icke bofast levnadssätt. Boskapsskötsel är vanligen huvudnäringen och förflyttningen (nomadisering) hänger bland annat ihop med djurens byte av betesområde. Nomaderna lever ofta i mobila typer av bostäder (exempelvis jurta, tipi eller kåta). En nomadisk livsstil skiljer sig ofta i många bemärkelser från en jordbrukande stadigvarande. En nomadisk livsstil är dock inte bara en historisk artefakt eller endast ett traditionellt levnadssätt. Den nomadiska livsstilen är också en nutida rörelse.[1]. Uttrycket nomadisera kan även användas för att beskriva ett icke bofast levnadssätt hos djur. https://sv.wikipedia.org/wiki/Nomader

Diskussion om ordet nomadfolk