klan

klanen

klaner

klanerna

Substantiv
En klan är en social grupp, oftast definierad genom släktskap. Klaner är ofta viktiga strukturer inom nomadkulturer. Ordet kommer ursprungligen ifrån skotsk-gaeliskans clann (sv: barn), och kom förmodligen till svenskan genom lågskotskan under medeltidens handelsutbyte.

Synonymer
klan

Adverb

klan

klans

Substantiv

Synonymer