civilstånd

civilståndet
(-)(-)
Substantiv [t]

Synonymer till civilstånd

Hur används ordet civilstånd

  • "Enligt SCB är det faktorer som civilstånd, utbildning, arbetslöshet och boende som avgör livslängden."
  • "Rökning var den faktor som visade sig ha starkast samband med parodontit efter att hänsyn tagits till socioekonomiska faktorer ( utbildningsnivå, ekonomi och civilstånd ), tandvårdsvanor, antal tänder och ålder."
  • "I beräkningen har flera variabler använts, bland annat ålder, civilstånd och barn, liksom län och kommun."
  • "När han landade i Sverige hade han också ett nytt civilstånd."
  • "Efter att kvinnan har svarat på frågor om hur många barn hon fött, om hon äter p-piller och hennes civilstånd drar gynekologen slutsatsen att patienten"
  • "Han ställer frågor om hennes civilstånd och undrar hur det kommer sig att hon lever ensam."
  • "ICA är ett exempel där man i avtalet har rätt att behandla uppgifter om bland annat civilstånd, livsfas och studieinriktning något som företaget idag inte säger sig spara, men alltså har rätt till."
  • "Hur mycket man tjänar, kön, civilstånd och utbildning."
  • "När kreditupplysningen kom i brevlådan stod det ” gift ” under rubriken civilstånd."
  • "Medan en femtedel av de gifta avled samma dag de drabbats av infarkt, var motsvarande siffra 30-40 procent hos drabbade med annat civilstånd, enligt en studie från Malmö."

Vad betyder civilstånd inom samhälle ?

familjemässig ställning (gift, ogift, änkling, änka, frånskild)

Möjliga synonymer till civilstånd

Relaterat till civilstånd

förbindelse

äktenskap

klass

Diskussion om ordet civilstånd