polygami

polygamin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet polygami

 • "Polygami är äktenskap mellan en man och flera kvinnor eller en kvinna och flera män Bilden: Länder som tillåter polygami/månggifte"
 • "I så fall har ju de människor som lever i polygami inte lika människovärde – eftersom detta är olagligt."
 • "Trots att månggifte är förbjudet i Sverige så finns 292 registrerade fall av bigami eller polygami i landet."
 • "Det var det här med polygami som en imam sa och som man kunde tro på i filmen, det var det jag ville visa."
 • "Här praktiseras polygami"
 • "Däremot anser hon att ickemuslimer har en felaktig uppfattning att polygami är vanligt inom islam."
 • "Trots att hon själv lever i en monogam relation, anser hon att polygami borde vara tillåtet enligt lag i Sverige."
 • "Hon är glad över att svenska lagar inte tillåter polygami."
 • "En undersökning av Pew Research Center som gjorts med muslimer i 37 länder om polygami är moraliskt acceptabelt, visar att acceptansen är störst söder om Sahara i Afrika där minst sex av tio i Nigeria och nära nio av tio i Senegal accepterar polygami."
 • "En undersökning av Pew Research Center som gjorts med muslimer i 37 länder om polygami är moraliskt acceptabelt, visar att acceptansen är störst söder om Sahara i Afrika där minst sex av tio i Nigeria och nära nio av tio i Senegal accepterar polygami."
 • "Islam tillåter att en man har upp till fyra fruar, men samlevnadsformen är i minoritet i länder där polygami accepteras."

Vad betyder polygami inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
som har flera (sexuella) partners samtidigt /och är gift med samtliga/

Möjliga synonymer till polygami

Diskussion om ordet polygami

 • - 2011-05-03

  Månggifte