äktenskapstycke

äktenskapstycket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet äktenskapstycke

  • "Huruvida äktenskapstycke uppstår mellan de som liknar varandra till utseendet har diskuterats flitigt bland forskare genom åren."
  • "Huruvida äktenskapstycke uppstår mellan de som liknar varandra till utseendet har diskuterats flitigt bland forskare genom åren."

Diskussion om ordet äktenskapstycke