äktenskapsbalk

äktenskapsbalken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet äktenskapsbalk

  • "Genom att presentera en färdig lagtext till en könsneutral äktenskapsbalk, som TT tagit del av, hoppas oppositio- nen slippa ifrån de problem som kd:s hållning misstänks skapa i regeringen."
  • "– Den största bristen är att ordet fängelse inte finns med, utan att den ger lite råd och tips om hur man ska förhålla sig om man har ett förhållande som vår äktenskapsbalk förbjuder, säger han till TT."
  • "Men regeringen är som sagt oenig och en källa uppger till Ekot att kristdemokraterna vill kompromissa, till exempel genom att byta ut ordet ” äktenskapsbalk ” mot ” samlevnadsbalk ”."
  • "Kyrkan bör kunna avstå vigselrätten om en könsneutral äktenskapsbalk införs skriver domkapitlet."
  • "Och allra populärast bland de förslag som lades fram blev alltså – med god marginal – avskaffandet av Frankrikes könsneutrala äktenskapsbalk, som antogs 2013."
  • "Barack Obama är den första, sittande amerikanska president att ta tydlig ställning för hbtq-personers rättigheter, sedan han 2012 också uttalade sitt stöd för en könsneutral äktenskapsbalk."
  • "Den lilla självständiga brittiska kolonin Pitcarin Islands, med färre än 50 invånare, har godkänt en könsneutral äktenskapsbalk."
  • "Men landets äktenskapsbalk godkänner inte regelrätta äktenskap mellan samkönade."
  • "Enligt uppgifter finns ett kompromissförslag från kristdemokraterna bland annat om att namnet ” äktenskapsbalk ” byts ut mot ” samlevnadsbalk ” och att ordet äktenskap tas bort helt."
  • "Om sin egen syn på en könsneutral äktenskapsbalk säger Guldbrandzén :"

Diskussion om ordet äktenskapsbalk