ami

amin
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ami

Vad betyder ami inom ålderdomlig ?

En lång sjal som fr a under 1800-talet lades runt kroppen

Möjliga synonymer till ami

Diskussion om ordet ami

ami

Substantiv

Översättningar

Vad betyder ami inom generell ?

latin/franska för (manlig) vän

Diskussion om ordet ami