hop

hopen
hopar
hoparna
Substantiv [n]

Synonymer till hop

Hur böjs ordet hop på svenska?

Obestämd singular: hop
Bestämd singular: hopen
Obestämd plural: hopar
Bestämd plural: hoparna

Hur används ordet hop

 • "Varje år i 18 år har Törnströmska gymnasiet satt i hop en välgörenhetskonsert med eleverna som går estetiska programmet."
 • "Genom att slå i hop fyra olika studier ska forskarna ta reda på om PFAS försämrat immunförsvaret hos barn."
 • "Slår i hop studier"
 • "Får vi inte i hop tillräckligt många får vi komma på någon nödlösning, säger Philip Mellberg, coach på Navigationscentrum i Ronneby."
 • "Kostnaderna måste ner med cirka 50 miljoner för att budgeten ska gå i hop."
 • "– Vi ska få i hop den till en pickup i stället."
 • "Även Arenabolagets chef Michael Fransson tycker att matchen bör kunna spelas i Karlskrona och anser att idrott och storpolitik inte ska blandas i hop."
 • "Ta två intelligenta databurkar och slå i hop dem."
 • "I olika lokaler men även till vis del på gator och torg bjöds det bland annat på körsång, videokonst, kohorn eller lindy hop."
 • "De flydde från Sierra Leone – sprider hip hop i Gävle"

Ordet hop har 3 betydelser

 • Inom enhet
 • Inom geografi
 • Inom generell
enhet
geografi
generell

Vad betyder hop inom enhet ?

samling, grupp

Synonymer till hop (inom enhet)

Möjliga synonymer till hop (inom enhet)

Möjliga synonymer till hop (inom enhet)

Relaterat till hop (inom enhet)

hopsamling

helhet

förbindelse

mängd

storlek

människa

beledsagning

storlek

Ordet hop inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till hop (inom geografi)

Möjliga synonymer till hop (inom geografi)

Ordet hop inom generell

Möjliga synonymer till hop (inom generell)

Diskussion om ordet hop

hop

hop
hopped
hopped
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till hop (inom generell)

Hur används ordet hop

 • "She hopped a train to Chicago"
 • "He hopped rides all over the country"
 • "Hop the Pacific Ocean"
 • "He hopped the bush"

Ordet hop har 6 betydelser

 • Inom film
 • Inom kultur
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom sport
 • Inom generell
film
kultur
vardagligt
vardagligt
sport
generell

Vad betyder hop inom film ?

jump lightly; make a jump forward or upward

Översättningar (inom film)

Synonymer till hop (inom film)

Möjliga synonymer till hop (inom film)

Mindre vanlig betydelse av ordet hop inom kultur

Översättningar (inom kultur)

Synonymer till hop (inom kultur)

Möjliga synonymer till hop (inom kultur)

Mindre vanlig betydelse av ordet hop inom vardagligt

informal: travel by means of an aircraft, bus, etc.

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hop (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet hop inom vardagligt

make a quick trip over, esp. by air

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet hop inom sport

jump across

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till hop (inom sport)

Möjliga synonymer till hop (inom sport)

Ovanlig betydelse av ordet hop inom generell

To harvest the fruits of the hop plant

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet hop

hop

hops
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till hop (inom generell)

Ordet hop har 3 betydelser

 • Inom film
 • Inom botanik
 • Inom norgespec
film
botanik
norgespec

Vad betyder hop inom film ?

the act of hopping (jumping upward or forward (especially on one foot))

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till hop (inom film)

Möjliga synonymer till hop (inom film)

Mindre vanlig betydelse av ordet hop inom botanik

twining perennials having cordate leaves and flowers arranged in conelike spikes

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till hop (inom botanik)

Möjliga synonymer till hop (inom botanik)

Ovanlig betydelse av ordet hop inom norgespec

an informal dance where popular music is played

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till hop (inom norgespec)

Möjliga synonymer till hop (inom norgespec)

Diskussion om ordet hop