hop

hopen
hopar
hoparna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet hop på svenska?

Obestämd singular: hop
Bestämd singular: hopen
Obestämd plural: hopar
Bestämd plural: hoparna

Hur används ordet hop

 • "Varje år i 18 år har Törnströmska gymnasiet satt i hop en välgörenhetskonsert med eleverna som går estetiska programmet."
 • "Genom att slå i hop fyra olika studier ska forskarna ta reda på om PFAS försämrat immunförsvaret hos barn."
 • "Slår i hop studier"
 • "Får vi inte i hop tillräckligt många får vi komma på någon nödlösning, säger Philip Mellberg, coach på Navigationscentrum i Ronneby."
 • "Kostnaderna måste ner med cirka 50 miljoner för att budgeten ska gå i hop."
 • "– Vi ska få i hop den till en pickup i stället."
 • "Även Arenabolagets chef Michael Fransson tycker att matchen bör kunna spelas i Karlskrona och anser att idrott och storpolitik inte ska blandas i hop."
 • "Ta två intelligenta databurkar och slå i hop dem."
 • "I olika lokaler men även till vis del på gator och torg bjöds det bland annat på körsång, videokonst, kohorn eller lindy hop."
 • "De flydde från Sierra Leone – sprider hip hop i Gävle"

Ordet hop har 3 betydelser

 • Inom enhet
 • Inom geografi
 • Inom generell
enhet
geografi
generell

Vad betyder hop inom enhet ?

samling, grupp

Översättningar

Synonymer till hop

Möjliga synonymer till hop

Möjliga synonymer till hop

Relaterat till hop

hopsamling

helhet

förbindelse

mängd

storlek

människa

beledsagning

storlek

Ordet hop inom geografi

Översättningar

Synonymer till hop

Möjliga synonymer till hop

Ordet hop inom generell

Möjliga synonymer till hop

hop

hop
hopped
hopped
Verb

Översättningar

Hur används ordet hop

 • "He hopped rides all over the country"
 • "She hopped a train to Chicago"
 • "Hop the Pacific Ocean"
 • "He hopped the bush"

Ordet hop har 6 betydelser

 • Inom film
 • Inom kultur
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom sport
 • Inom generell
film
kultur
vardagligt
vardagligt
sport
generell

Vad betyder hop inom film ?

jump lightly; make a jump forward or upward

Översättningar

Synonymer till hop

Möjliga synonymer till hop

Mindre vanlig betydelse av ordet hop inom kultur

Översättningar

Synonymer till hop

Möjliga synonymer till hop

Mindre vanlig betydelse av ordet hop inom vardagligt

informal: travel by means of an aircraft, bus, etc.

Översättningar

Möjliga synonymer till hop

Mindre vanlig betydelse av ordet hop inom vardagligt

make a quick trip over, esp. by air

Översättningar

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet hop inom sport

jump across

Översättningar

Svenska

Synonymer till hop

Möjliga synonymer till hop

Ovanlig betydelse av ordet hop inom generell

To harvest the fruits of the hop plant

Översättningar

hop

hops
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet hop har 3 betydelser

 • Inom film
 • Inom botanik
 • Inom norgespec
film
botanik
norgespec

Vad betyder hop inom film ?

the act of hopping (jumping upward or forward (especially on one foot))

Översättningar

Svenska

Synonymer till hop

Möjliga synonymer till hop

Mindre vanlig betydelse av ordet hop inom botanik

twining perennials having cordate leaves and flowers arranged in conelike spikes

Översättningar

Svenska

Synonymer till hop

Möjliga synonymer till hop

Ovanlig betydelse av ordet hop inom norgespec

an informal dance where popular music is played

Översättningar

Synonymer till hop

Möjliga synonymer till hop